Pravno obvestilo

Spletno mesto www.lavranja.si in objavljene vsebine so last ponudnika oz. je ponudnik imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njim. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Uporabnik navedenih vsebin ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja ponudnika. Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

Blagovne in storitvene znamke ter logotipi, objavljeni na spletni strani, so last ponudnika oz. je ponudnik imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik navedenih blagovnih in storitvenih znamk ter logotipov ne sme uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljena ponudnika.

Začasna prekinitev izvajanja storitev

Ponudnik lahko začasno prekine oz. odstopi od splošno uporabljenega urnika opravljanja storitev. O omejitvi oziroma prekinitvi opravljanja storitev je ponudnik storitve dolžan obvestiti stranko, ki je telegram že naročila oz. mora obvestilo objaviti na naslovni strani www.lavranja.si.

Podatki o podjetju

S spletno trgovino www.lavranja.si upravlja:

Lavranja, Anja Pintar s.p. Eve Lovše 8, 2000 Maribor
ID za DDV: SI18733808
Matična številka: 8608016000

Poslovni račun odprt pri Novi KBM d.d.: SI56 040000266105958
Datum vpisa v sodni register: 20.2.2020

Telefonska številka: +386 31 348 118 (Anja), +386 41 211 637 (Lavra)
E-mail: lavranja@lavranja.si

Želimo vam prijetno nakupovanje.
Vaša spletna trgovina www.lavranja.si